Algemeen

De afgelopen 4 jaar heb ik als zelfstandig adviseur verschillende opdrachten uitgevoerd (zie tabbladen lopende en afgeronde opdrachten). 

Hiervoor werkte ik bij de gemeente Rotterdam en was ik de drijvende kracht bij de tot stand koming van de algemene strategie voor de energietransitie en specifiek de aanpak voor de gebouwde omgeving. Voor de gebouwde omgeving ben ik in 2014 begonnen met het uitwerken van gebiedsgerichte aanpak, wat inmiddels vastgesteld beleid is.

De algemene strategie is vertaald in specifieke en bestuurlijk vastgestelde producten zoals een WAT kaart, de schone energie strategie Rotterdam en de start van de regionale energie strategie voor de Regio Rotterdam Den Haag.

Ik heb een (inter)nationaal netwerk.

Als expert heb ik tijdens diverse (internationale) congressen presentaties over de warmtetransitie gegeven of deel genomen aan panel discussies. 

Hierbij weet ik complexe zaken eenvoudig en helder te verwoorden.

 

Concrete voorbeelden

Expert reviewer voor het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur "Warm aanbevolen" .


Auteur van artikel over de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Geschreven op verzoek van de Brusselse denktank "Friends of Europe".Interview door Summerlabb.nl tijdens de Wereld Haven Dagen over de Energietransitie in Rotterdam.

CV in het kort

Master of Science

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Twente - Civiele Technologie & Management op het gebied van watermanagement. Ik heb een artikel geschreven in de Marine Geology `Intertidal beach slope predictions compared to field data.

Zelfstandig adviseur

Sinds 2020 actief als zelfstandig adviseur, vaak over de warmtetransitie. Altijd gericht op het realiseren van een rechtvaardig en haalbare energietransitie voor iedereen. 

 

Gemeente Rotterdam

Tussen 2000 en 2020 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam waarbij ik zowel leidinggevende als adviserende functies heb vervuld. Adviseur bij watermanagement, manager bij afeling beheer bruggen & tunnels en afdeling technisch beheer riolen. Tot slot nieuw projectenteam binnen de afdeling sport ingericht. Naast deze functies ook projectmanager functies gehad, waaronder ambtelijke opdrachtgever van het project Willem Alexander Roeibaan. Sinds 2013 werk ik aan het energie- en klimaatdossier.

Artsen zonder Grenzen

Mijn bijna 20 jaar lange ambtelijke loopbaan heb ik twee maal onderbroken om voor Artsen zonder Grenzen te gaan werken. De eerste keer in Oeganda als logistieker en de tweede keer in Zuid Soedan als water en sanitatie specialist. Twee onvergetelijke en uitzonderlijk leerzame ervaringen waar ik trots op ben.

In 2021 - 2022 zat ik in het bestuur van Artsen zonder Grenzen. En sinds 2023 zit ik het bestuur van Energie van Rotterdam (www.energievanrotterdam.nl).