RES Rotterdam Den Haag

Strategisch adviseur uitvoeringslijn warmte. Opstellen van Regionale Structuur Warmte, bronnenstrategie en inzicht in de benodigde randvoorwaarden ten behoeve van de RES 2.0.


Evides

Opstellen programmaplan "impact energietransitie".

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de gevolgen van de energietransitie voor Evides?

Welk handelingsperspectief is er voor het verzilveren van kansen en mitigeren van risico’s?

RES Holland Rijnland

Regiocoordinator warmte binnen de energieregio Holland Rijnland. Strategisch adviseur en gedelegeerd opdrachtgever van onderzoeken (bijv. toekomstbeeld, uitwerken (bovenlokale) stappenplan) en ondersteuning aan gemeenten. Aanvraag NPLW gelden.