Ben je op zoek naar inhoudelijke kennis over de onderwerpen energie en klimaat? Een analyse van het energiesysteem vertaald naar concrete producten zoals een aanpak gebouwde omgeving of regionale energie strategie? Of wil je bestuurlijke advisering en vormgeving van besluitvormingsprocessen? Of wil je gewoon dat iemand een keer met je meedenkt en feedback geeft?

Met mijn kennis en mijn ervaring kan ik hierbij helpen.

Analyseren

Een analyse hoeft niet altijd groot en omvangrijk te zijn, maar is wel de basis voor het komen tot een goed advies. Het geeft immers inzicht wat de huidige situatie is, waar de kansen liggen en welke uitdagingen er zijn.


Resultaten zijn bijvoorbeeld:

 • analyse van de lokale energievraag en potentie van aanbod van schone energie.
 • kansen onderzoek op het gebied van besparing, warmte, zon maar ook inzicht in waar er koppelkansen liggen bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast voorkomen.
 • omschrijving van het totale energiesysteem, wat zijn de onderlinge afhankelijkheden, wat zijn de uitdagingen en kansen voor de gemeente of regio
 • eenduidige set aan definities en uitgangspunten, o.a. als basis voor monitoring

Adviseren

Analyse en informatie zijn de uitgangspunten bij het komen tot (concrete) adviezen.

Bij het komen tot een advies gaat het niet alleen om de feitelijke analyse, maar juist ook over het (bestuurlijke) proces. Immers wil je dat er draagvlak is voor de gekozen oplossingsrichting.


Resultaten zijn bijvoorbeeld:

 • een visie op welke energie je waarvoor inzet (bronnenstrategie)
 • stappenplan energietransitie
 • position paper bijvoorbeeld in relatie tot de warmtewet 2.0
 • samenwerkingsaanpak voor gebouwde omgeving, hoe en met wie ga je gebiedsgericht werken?
 • Regionale Energie Strategie: opstellen van uitgangspunten en uitvoeringslijnen.

Presenteren

Een goede analyse en bijbehorend advies moet ook vertaald worden naar een begrijpelijk verhaal passend bij de doelgroep.

Ik kan ingewikkelde vraagstukken eenvoudig omschrijven en toelichten. Samen met een vormgever kan je grote complexe verhalen kleiner en toegankelijker maken.

Het presenteren en in dialoog gaan met anderen over aanpak en advies doe ik graag. Zowel in kleine setting als voor een grote zaal kan ik het verhaal goed vertellen.


Resultaten zijn bijvoorbeeld:

 • een (powerpoint) presentatie waarin de inhoudelijke onderbouwing en advies tot 1 verhaal zijn vertaald.
 • een "praatplaat" die visueel bijdraagt aan het gesprek, denk aan diagrammen, figuren en animaties.
 • maar denk ook gewoon aan rapporten, beleidsnotities, agendaposten, workshops en ateliers.