RES Rotterdam Den Haag

Strategisch adviseur uitvoeringslijn warmte. Opstellen van Regionale Structuur Warmte, bronnenstrategie en inzicht in de benodigde randvoorwaarden ten behoeve van de RES 2.0.

www.resrotterdamdenhaag.nl


Evides

Opstellen programmaplan "impact energietransitie".

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de gevolgen van de energietransitie voor Evides?

Welk handelingsperspectief is er voor het verzilveren van kansen en mitigeren van risico’s?

Gemeente Rotterdam

Trekker WorkPackage 3 “exploring different techno-economic pathways” van Europees project “Decarb City Pipes” in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Gemeente Delft

Adviseur / sparringspartner voor gemeente Delft, gericht op (kleinere) ad hoc vragen en "benen op tafel" gesprekken.