RES Rotterdam Den Haag

Strategisch adviseur uitvoeringslijn warmte. Opstellen van Regionale Structuur Warmte, bronnenstrategie en inzicht in de benodigde randvoorwaarden ten behoeve van de RES 1.0.

Penvoerder uitvoeringslijn Systeem

www.resrotterdamdenhaag.nl


Evides

Opstellen programmaplan "impact energietransitie".

Onderzoeksvragen:

Wat zijn de gevolgen van de energietransitie voor Evides?

Welk handelingsperspectief is er voor het verzilveren van kansen en mitigeren van risico’s?

Gemeente Rotterdam

Trekker WorkPackage 3 “exploring different techno-economic pathways” van Europees project “Decarb City Pipes” in opdracht van de gemeente Rotterdam.

NP RES


Beleidsadviseur Warmte, inbrengen kennis en capaciteit op het gebied van warmte. Bijdragen aan onderdeel warmte van de handreiking NP RES.


Gemeente Leiden

Procesmanager elektriciteitsvoorziening Leidse Regio namens de gemeenten in de regio, met als doel komen tot een optimale 150kV station locatie. In afwegingskader worden energieontwikkelingen meegenomen, met als doel het borgen van toekomstbestendigheid van elektriciteitssysteem.

- AFGEROND -

Gemeente Amsterdam

Onderzoek aan de hand van interviews met gemeenten, met als doel inzicht te krijgen in de voor- en nadelen die verschillende rollen van de gemeenten in warmtenetten met zich meebrengt.


- AFGEROND -